Wetenschappelijke medische acupunctuur

Acupunctuuropleiding voor artsen in Nederland

Samenwerken aan het ideaal om te voldoen aan de behoefte voor acupunctuuronderwijs in Nederland. Met dat doel is de Stichting WAVAN Education and Research Foundation (SWERF) in 2015 opgericht. De Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland (WAVAN) had hierin het initiatief. Wij verzorgen sindsdien zowel basisopleidingen acupunctuur voor afgestudeerde artsen, als ook nascholing voor alle acupuncturisten.

Basisopleidingen

De basisopleiding acupunctuur bestaat uit 200 uur theoretisch en praktisch onderwijs van erkende acupunctuurartsen. Deze opleiding wordt geboden in samenwerking met de Duitse DÄGfA (Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur e.v.). Deze organisatie heeft met haar onderwijs in Noord-Europa een grootschalige bijdrage geleverd aan de verspreiding van vakkundige en effectieve acupunctuur. De examens van SWERF worden afgenomen onder toezicht van de Landesärztekammern.

Nascholingen

Naast de basisopleidingen organiseert SWERF meerdere malen per jaar nascholingen en symposia. Hier spreken gerenommeerde artsen-acupuncturisten uit binnen- en buitenland. De symposia zijn WAVAN- geaccrediteerd en soms ook GAIA (KNMG) geaccrediteerd. Ook wordt iedere keer accreditatie van de Nederlandse Artsen Acupunctuurvereniging en de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur aangevraagd. Alle organisaties in het acupunctuurveld werken samen aan de kwaliteit van Traditioneel Chinese Geneeskunde (Traditional Chinese Medicine : TCM). Aantoonbaarheid van de resultaten speelt daarbij een belangrijke rol (evidence based medicine : EBM).