Home

Welkom op de website voor opleiding en nascholing van de SWERF (Stichting WAVAN Education Research Foundation). De SWERF is in 2015 opgericht door de WAVAN (Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland).

De SWERF werd opgericht als Stichting met ideëel doel om zodoende aan de behoefte voor onderwijs in de acupunctuur in Nederland te voldoen. Qua opleiding heeft de Stichting zich gericht op artsen. De nascholingen zijn gericht op gediplomeerde acupuncturisten.

Naast een basis opleiding tot acupunctuur arts in 200 uur theoretisch en praktisch onderwijs wordt er ook gezorgd voor aanvullende specialisatie opleidingen in 230 tot 300 uur theorie en praktijk. Deze opleidingen worden gegeven in samenwerking met de Duitse DÄGfA (Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur e.v.).  De DÄGfA heeft met meer dan 9000 leden artsen acupunctuur alsmede met haar onderwijs in Noord Europa de toon gezet en tot een gedeeltelijke erkenning gevoerd. Hun examens worden afgenomen onder supervisie van de “Landes Ärztekammern” in Duitsland. DÄGfA partner

Naast de basis en specialisatie opleidingen worden door de WAVAN meerdere malen per jaar nascholingen en symposia georganiseerd. Gezorgd wordt voor gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland. Wat betreft de symposia en nascholingen van de SWERF zal er naast de WAVAN – accreditaties ook gestreefd worden naar GAIA accreditaties, Nederlandse Artsen Acuunctuur Vereniging accreditaties, Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur accreditaties, Zhong accreditaties en Yi accreditaties.

Zoals beschreven in recente publicaties in toonaangevende medische vakbladen, zoals de Archives of Internal Medicine in sept. 2012 (Vickers et al), is de effectiviteit van acupunctuur aangetoond. Patiënten komen voor acupunctuur als ze te horen krijgen dat: “ze moet ermee leren leven” of als ze last krijgen van bijwerkingen van reguliere medicatie.
Met acupunctuur kan noodzakelijke chemotherapie worden volbracht zonder de daarmee gepaard gaande misselijkheid en braken. Het toepassingsgebied voor misselijkheid en overgeven door chemotherapie is intussen middels gerandomiseerd onderzoek bewezen effectief te zijn. De patiënt ervaart daardoor een betere kwaliteit van leven middels acupunctuur.