Leer als arts de basis van de medische acupunctuur

Nieuwe Opleiding Medische Acupunctuur voor artsen en tandartsen

De Stichting WAVAN Education and Research Foundation (SWERF) lanceert dit jaar een post-academische opleiding medische acupunctuur voor artsen en tandartsen.  Medische en tandheelkundige studenten kunnen ook toegelaten worden. De opleiding wordt vooral verzorgd door TCM arts-docenten. Tijdens deze opleiding wordt u opgeleid tot (tand)arts-acupuncturist. Met het behaalde diploma kunt u een zelfstandige praktijk voor medische acupunctuur beginnen, eventueel naast uw praktijk in de reguliere geneeskunde of tandheelkunde. Met medische acupunctuur heeft u extra behandel-opties voor aandoeningen die weinig of geen baat hebben bij reguliere behandeling.  Vooral bij chronische aandoeningen waarbij langdurige medicamenteuze behandeling vereist is, kan TCM-acupunctuur een aanvullende behandeling zijn, waardoor medicatie veelal verminderd of gestopt kan worden. In de literatuur is reeds voldoende bewijs voor de kosteneffectiviteit van medische acupunctuur bij diverse aandoeningen. Ook is medische acupunctuur door de WHO als zinvolle medische behandeling erkend en in 2019 zelfs toegevoegd in de ICD nr. 11. Hierdoor kan de TCM diagnose worden betrokken bij  inclusie-criteria in RCT’s.

Inhoud van de opleiding:

De opleiding tot medische arts-acupuncturist wordt als blended learning in 4 modules aangeboden. Deze bestaat uit theoretische en praktische onderdelen. De theoretische lessen zullen voornamelijk online plaatsvinden.

In de eerste twee modules worden de basis theorie, de pathofysiologie en de diagnostiek behandeld. De principes van TCM en acupunctuur  verschillen in vele opzichten van die van de reguliere geneeskunde. Het systeem maakt gebruik van metaforen en concepten die in de praktijk verbanden kunnen leggen tussen uiteenlopende symptomen in relatie tot de eigenschappen van de patiënt en zijn/haar omgeving (personalized medicine).

In de derde en vierde  module worden de meest gebruikte acupunctuurpunten bestudeerd: de ligging en eigenschappen van de punten, hun werking en de indicaties, alsmede de steektechniek. Er is gelegenheid om het prikken van bepaalde acupunctuur punten bij elkaar te oefenen. De behandelstrategieën van diverse klachten evenals microsysteem acupunctuur zoals ooracupunctuur en pols/enkel acupunctuur komen aan bod. Ook krijgt u instructie over de regelgeving omtrent de inrichting van uw eigen praktijk.

Structuur van de opleiding:

  • Studielast

De studielast is 60 ECTS (European Credit Transfer System). Dit is gelijk aan 1680 studiebelasting uren (SBU). In de SBU zijn inbegrepen contactonderwijs (zoals colleges, werkgroepen, practica, stages etc.) en zelfstudie. Het contactonderwijs is 200 SBU per jaar voornamelijk online en dit wordt gepland op weekdagen in de avonduren, en in de weekenden. De zelfstudie is begroot op 1440 SBU, maar dit kan per student variabel zijn afhankelijk van het leervermogen.  Het is niet noodzakelijk dat elke student precies 1440 SBU haalt voor deze zelfstudie.

 

  • Studie locatie

De theoretische lessen worden online gegeven en de praktische opleiding zal plaatsvinden in Arnhem.

  • Studieduur

De totale studieduur zal maximaal 2 jaren duren, mogelijk korter.

  • Stage

Tijdens de opleiding is een stage van 5 dagen verplicht. Deze stages vinden plaats bij erkende arts-acupuncturisten.

  • Scriptie

Aan het eind van de opleiding moet elke cursist een scriptie inleveren over een onderwerp binnen de acupunctuur.

  • Examen en diploma

Elke module wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Wanneer alle examens worden gehaald en de scriptie is goedgekeurd, krijgt de cursist een medische-acupunctuurdiploma.

  • Docenten

De docenten zijn ervaren TCM-artsen uit verschillende landen onder toezicht van BIG-geregistreerde Nederlandse acupunctuur-artsen.

  • Taal

De voertaal tijdens lessen en practica is -afhankelijk van de docent – Nederlands of Engels.

  • Studiemateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit studieboeken grotendeels in het Engels en handouts van de docenten. De kosten van de handouts zijn inbegrepen in de opleidingsprijs, de boeken niet.

  • Kosten

Vanaf 1 september 2023 nieuwe prijzen i.v.m. extra modules.

 


Voor meer informatie