Leer als arts de basis van de medische acupunctuur

Nieuwe tweejarige basisopleiding tot TCM arts-acupuncturist

Stichting WAVAN Education and Research Foundation (SWERF) lanceert dit jaar een post-academische opleiding voor artsen en tandartsen (medische studenten kunnen ook toegelaten worden). De opleiding wordt vooral verzorgd door onze artsen-docenten. Deze opleiding voldoet als enige in Nederland aan de eisen van ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques). Tijdens deze opleiding wordt u opgeleid tot TCM arts-acupuncturist. Met het behaalde diploma kunt u een zelfstandige praktijk voor medische acupunctuur beginnen, naast uw praktijk in de reguliere geneeskunde. Met TCM-acupunctuur heeft u extra behandel-opties voor aandoeningen die weinig of geen baat hebben bij reguliere behandeling.  Vooral voor chronische aandoeningen waarbij langdurige medicamenteuze behandeling vereist is, kan TCM-acupunctuur een aanvullende behandeling zijn, waardoor medicatie veelal verminderd kan worden. In de literatuur is er nu reeds voldoende bewijs over de kosteneffectiviteit van TCM-acupunctuur bij diverse aandoeningen. Ook is TCM-acupunctuur door de WHO als zinvolle medische behandeling erkend en in 2019 zelfs toegevoegd in de ICD nr. 11. Hierdoor kan de TCM diagnose worden betrokken voor inclusie-criteria in RCT’s.

Inhoud van de opleiding:

De opleiding tot TCM arts-acupuncturist wordt binnen een tijdsbestek van 2 studiejaren aangereikt. Deze bestaat uit theoretische en praktische onderdelen.

  • Eerste jaar

In het eerste jaar worden de fysiologie en de filosofie van de TCM gedoceerd. De principes van TCM en acupunctuur zijn geheel eigen aan de behandelmethode en verschillen in bepaalde opzichten van die van de reguliere geneeskunde. Het systeem maakt gebruik van metaforen en concepten, die in de praktijk verbanden weten te leggen tussen uiteenlopende symptomen in relatie tot de eigenschappen van de patiënt en zijn/haar omgeving (personalized medicine). Daarnaast worden de meest gebruikte acupunctuur punten bestudeerd: de ligging en eigenschappen van de punten, hun werking en de indicaties, alsmede de steektechniek.

  • Tweede jaar

Het tweede leerjaar introduceert de pathologie. In principe worden de reguliere diagnosen ‘vertaald’ naar het “pathofysiologische principe van de TCM”. Tevens worden de diverse behandelstrategieën besproken. De eerste helft van het 2e jaar zal bestaan uit het oefenen van een heel behandelprogramma (anamnese, polsdiagnose, prikken etc.). In het tweede deel van het 2e jaar zal de student zelf gaan behandelen, onder supervisie van artsen van de Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland (WAVAN).

De nadruk in dit jaar ligt op de praktische toepassing van acupunctuur in de praktijk. Hierbij worden in de tweede helft van het jaar patiënten uitgenodigd om zich te laten behandelen; hierbij wordt de kennis van de TCM, inclusief kennis van de acupunctuurpunten, toegepast op patiënten die komen met een reguliere diagnose.

Structuur van de opleiding:

  • Studielast

De studielast is 60 ECTS (European Credit Transfer System) per jaar. Dit is gelijk aan 1680 studiebelasting uren (SBU) per jaar. In de SBU zijn inbegrepen contactonderwijs (zoals colleges, werkgroepen, practica, stages etc.) en zelfstudie.

Het contactonderwijs is 240 SBU per jaar en dit wordt gepland in de weekenden. De zelfstudie is begroot op 1440 SBU, maar dit kan per student variabel zijn afhankelijk van het leervermogen van de individuele student.  Het is niet noodzakelijk dat elke student precies 1440 SBU haalt voor deze zelfstudie.

  • Studie locatie en Online lessen

De theoretische en praktische opleiding zal plaatsvinden in de dependance van Shuguang Hospital Shanghai in Arnhem en online via Microsoft Teams of ZOOM.

  • Stage

Tijdens de opleiding is een stage van 28 dagen verplicht. Deze stages vinden plaats bij Shuguang Hospital – Acufit klinieken en WAVAN-praktijken, verspreid over het hele land.

  • Examen en diploma

Aan het eind van elk studiejaar wordt de studie afgesloten met een theoretisch-schriftelijk en een praktisch mondeling examen. Wanneer alle examens worden gehaald, krijgt de cursist een TCM-acupunctuurdiploma.

  • Docenten

De docenten zijn voornamelijk ervaren TCM-artsen uit Nederland, China en Duitsland onder toezicht van BIG-geregistreerde Nederlandse acupunctuur-artsen.

  • Taal

De voertaal tijdens lessen en practica is voornamelijk Engels en Nederlands.

  • Studiemateriaal

Het lesmateriaal is grotendeels in het Engels en bestaat uit boeken gepubliceerd door de Shanghai Pujiang Education Press en handouts van de docenten. De kosten van de handouts zijn inbegrepen in de opleidingsprijs, de boeken echter niet, maar de cursisten krijgen 10% korting op de aanschafprijs.

  • Kosten

€ 2.800,00 per jaar

Dit kan in termijnen betaald worden.


Voor meer informatie