Curriculum

De basiscursus 2021-2022 voor artsen

Met het SWERF diploma kunt u zich inschrijven in de praktijkenlijst van de WAVAN. Deze lijst hanteren verzekeraars als basis voor te vergoeden honoraria.

Het diploma acupunctuur voor artsen-acupuncturist

Dit examen komt geheel overeen met het examen van een post-academische opleidingen (60 ECTS). De basiscursus kan alleen integraal worden gevolgd. 80% van de alle lessen, inclusief de Praktijk-lessen, moeten gevolgd zijn voordat aan het eindexamen mag worden deelgenomen.

De basiscursus module 1 – module 4 omvat 20 cursusdagen van ieder 6 uur, daar komen praktijklessen bij; 5 dagen van 30 uur en 1 dag van 6 uur examenvoorbereiding. Het geheel zal maximaal 2 jaar duren. Cursusdagen zijn beperkt ruilbaar na overleg met onze secretariaat. Daar zijn mogelijk kosten aan verbonden.

De praktijklessen kunnen pas gevolgd worden na afsluiting van alle basiscursuslessen (module 1 – module 4). Het diploma in de theorielessen is voorwaarde voor het afleggen van het praktijk examen.

De organisatie behoudt zich het recht voor om cursusdagen te annuleren bij onvoldoende deelnemers.

De inhoud van de basiscursus

De basiscursus omvat de volgende cursusdagen in de vorm van modulen.

Het lesoverzicht van de opleiding:

Module 1 : Basic theory of TCM

1. Introduction
a. History of TCM
b. Differences between TCM and regular medicine
c. How to learn TCM from the knowledge of regular medicined.

2. Scientific evidence of acupuncture

3. Indication and contraindication for acupuncture

4. Yin en yang
a. Implication of yin – yang
b. Attributive division of yin – yang in things
c. Mutual action between yin and yang
d. Application of yin – yang in TCM

5. Five elements

a. Implication of five elements
b. Attributive division of five element in things
c. Mutual actions between five elements
d. Application of five element in TCM

6. Qi
a. Concept of Qi
b. Formation of Qi
c. Functions of Qi
d. Movement of Qi
e. Classification of Qi

7. Blood
a. Concept of blood
b. Formation of blood
c. Functions of blood
d. Circulation of blood

8. Body fluids
a. Basic concepts of body fluids
b. Formation of body fluids
c. Distribution and metabolism of body fluids
d. Functions of body fluids

9. Relationships between Qi, blood and body fluids
a. Relationship between Qi and blood
b. Relationship between Qi and body fluids
c. Relationship between blood and body fluids

10. Zang Fu organs
a. Zang organs
b. Fu organs
c. Extraordinary Fu organs
d. Relationship between Zang Fu organs

11. Etiology of diseases
a. Exogenous factors
i. Six pathogenetic pathogens
b. Endogenous factors
i. Seven emotional factor
ii. Improper diet
iii. Overstrain
c. Pathological products
i. Phlegm
ii. Stagnant blood
d. Other pathogenic factor
i. Traumatic injury
ii. Drug poisoning
iii. Malpraxis
iv. Innate factors

12. Pathogenesis
a. Body constitution related to disease occurence
b. Disharmony of yin and yang
c. Abnormalities of Qi, blood and body fluids

13. Therapeutic principles
a. Search for the root of diseases
b. Regulate yin and yang
c. Regulate the Qi

Module 2: Diagnostics in TCM

14. Inspection

15. Tongue diagnosis

16. Pulse diagnosis

17. Syndrome differentiation of the eight principles

18. Syndrome differentiation of Qi, blood and body fluids
a. Pattern identification of Qi disorders
b. Pattern identification of blood disorders
c. Pattern identification of fluids disorders

19. Pattern identification of the Zang-Fu organs
a. Pattern identification of lung and large intestine problems
b. Pattern identification of spleen and stomach problems
c. Pattern identification of heart and small intestine problems
d. Pattern identification of kidney and bladder problems
e. Pattern identification of liver and gall bladder problems
f. Pattern identification of triple warmer problems

Module 3: Acupuncture and moxibustion

20. Meridians and collaterals
a. Twelve regular meridians
b. Eight extraordinary meridians
c. Basic functions of meridians and collaterals

21. Point categories:
a. Yuan source points
b. Luo connecting points
c. Back shu points
d. Front mu points
e. Wu-shu points
f. Xie-cleft points

22. Lung meridians
a. Lung points 1, 5, 7, 9 and 11

23. Large intestine meridians
a. Large intestine points: 1, 4, 10, 11, 15 and 20

24. Stomach meridian
a. Stomach points: 2, 6, 8, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 40 and 44

25. Spleen meridians
a. Speel points: 3, 4, 6, 9, 10 and 21

26. Heart meridian
a. Heart points: 3, 7, 8 and 9

27. Small intestine meridians
a. Small intestine points: 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18 and 19

28. Bladder meridians
a. Bladder points: 2, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 40, 43, 57, 58, 60, 62 and 67

29. Kidney meridians
a. Kidney points: 1, 3, 6, 7, 27

30. Pericardium meridian
a. Pericard points: 3, 6 and 7

31. Triple warmer meridian
a. Triple warmer points: 3, 5, 14, 17, 21 and 23

32. Gall bladder meridian
a. Gall bladder point: 2, 8, 14, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 34, 39 and 41

33. Liver meridian
a. Liver points: 2, 3, 8, 13 and 14

34. Extraordinary meridian
a. Governor (Du Mai) channel
i. Governor points: 4, 8, 14, 15, 16, 20 and 26
b. Conceprion (Ren Mai) channel
i. Conception points: 3, 4, 5, 6, 12, 17 and 22

35. Extra points
a. Head: EX HN 1, 3 and 5
b. Back: EX B 1, 2 and 8
c. Lower extremity: EX LE 1, 5, 10 and 11

36. Needling technique

37. Related techniques:
a. Moxibustion
b. Cupping
c. Laser acupuncture
d. Microsystem acupuncture:
i. Ear acupuncture

38. Microsysteem acupuncture
a. Ear acupuncture

39. Acupuncture treatment of some diseases
a. Pain:
i. Shoulder pain
ii. Elbow pain
iii. Carpal tunnel syndrome
iv. Neck pain
v. Low back pain
vi. Hip pain
vii. Knee pain
viii. Foot pain
ix. Headache/migraine
x. Postzoster neuralgia
xi. Trigeminal neuralgia
xii. Myofascial pain – trigger point
b. Optional diseases
i. Common cold
ii. Allergic rhinitis
iii. Bronchial asthma
iv. Epigastric pain
v. Premenstrual syndrome
vi. Menopausal symptoms
vii. Insomnia
viii. Addiction
ix. Infertility
x. Fatigue

Module 4: Preparation for acupuncture practise in the Netherlands

40. How to start your own acupuncture practize
a. Legal aspects
i. BIG registration
ii. AGB code
iii. Vektis
iv. Kamer van Koophandel
v. Professional liability insurance
vi. Business bankaccount
vii. Wet Geneeskundige behandeling Overeenkomst (WGBO)
viii. Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
b. Privacy regulation
i. Wet Bescherming Persoongegevens
ii. Data lek
c. Safety aspects
i. Guideline Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
ii. First aid kit
iii. Fire extiguizer
d. Visitation
e. Postgraduate course
f. Health Insurance company
g. Administration
i. Declaration form
h. Professional association

Voor meer informatie