Leer als arts de basis van de medische acupunctuur

Tweejarige basisopleiding tot acupunctuurarts

De 2 studiejaren van de basisopleiding acupuncturist van SWERF bestaan uit een eerste studiejaar met 15 dagen van 8 uur en een tweede jaar van 8 dagen van 10 uur. In totaal krijgt u als cursist 200 uur les. De basiscursus begint met de verplichte eerste 3 modules. De voertaal is, afhankelijk van het aantal cursisten, Engels, Duits of Nederlands. Het onderwijs gebeurt in kleine groepen, waardoor het mogelijk is de individuele student goed te begeleiden.

Praktische informatie basisopleiding

Basismodules

De eerste 3 modules (G1, G2 en G3) zijn een verplichte basis voor de overige theorielessen. De overige theorielessen worden op zaterdagen, zondagen of vrijdagmiddag en -avond gegeven, waarbij rekening is gehouden met officiële feestdagen en schoolvakanties.

Lestijden jaar 1

De zaterdagse en zondagse lessen vinden plaats van 9.00 uur tot 17.00 uur met een lunchbreak van 1 uur. Op de vrijdagen starten we meestal om 14.00 uur en gaan met de theorielessen door tot 21.00 uur, waarbij we een korte pauze nemen voor een businesslunch.

Praktijklessen jaar 2

De praktijklessen in het tweede jaar duren 1 uur langer per lesdag. Indien u een enkele maal een les niet kunt volgen, dan kunt u die een jaar later inhalen. Dit alles na overleg met onze administratie en tegen betaling van de bijkomende kosten. De lessen worden gehouden als de gewenste docenten beschikbaar zijn.

Praktijkdagen jaar 2

De praktijkdagen in het tweede jaar zijn verplicht. Neemt u daarbij in acht dat de gehele cursus in uiterlijk 3 jaar afgerond moet zijn. In overleg met onze administratie kan deze termijn verlengd worden tot 5 jaar.

De examens

Ieder jaar wordt afgesloten met een examen. Het tussen-examen, na de 15 theorielessen (de theorie), wordt deels schriftelijk en deels mondeling afgenomen en resulteert in het diploma A. Het eindexamen in het begin van het derde jaar wordt mondeling als officieel examen afgenomen door een academicus, een Duitstalige docent en een van de leden uit onze onderwijscommissie. Dit laatste examen volgt na (een facultatieve) dag waarin het examen wordt voorbereid. Tijdens deze dag worden vroegere examens doorgenomen en worden praktijkvoorbeelden doorgesproken. Een scriptie schrijven is niet verplicht.

Vereiste vooropleiding

Arts en tandarts

Locatie

Postillion Hotel Bunnik, Kosterijland 8 te 3981 AJ Bunnik

Kosten

De opleiding die in januari 2018 opnieuw van start gaat, kost € 2775,- per jaar (bij betaling in 2 termijnen: 2 x € 1400,- per jaar. Ook andere overeenkomsten zijn mogelijk), inclusief verzorging (lunch, koffie en thee) en studiematerialen. Examengeld voor het tussenexamen (theorie-examen) is inclusief. Voor het eindexamen wordt een kostprijs in rekening gebracht. De cursus gaat door bij 12 deelnemers of meer in het eerste jaar. In geval dat er zich te weinig cursisten aanmelden, kan de cursus naar Duitsland verplaatst worden. De SWERF garandeert teruggave van het hele bedrag als de cursus helemaal niet door kan gaan. Als de docenten zijn gecontracteerd, is annuleren door de leerlingen niet meer mogelijk. De administratiekosten worden dan niet meer terugbetaald.

Inschrijven

U kunt zich nu al opgeven voor de cursus die waarschijnlijk in januari 2018 begint. Inschrijven doet u via het inschrijfformulier.

Studiemateriaal

In het eerste jaar wordt gebruik gemaakt van de door de DÄGfA verzorgde Engelstalige studiematerialen. In het tweede jaar vragen we u zelf patiënten aan te dragen ter demonstratie van therapeutische strategieën en therapie-uitvoeringen.

Het praktische jaar

Na het eerste jaar van 15 dagen à 8 uur theorie en schriftelijk of mondeling examen voor het A-diploma, gaan we door met de klinische lessen. De dagen met klinische lessen duren ieder 10 uur. Ze worden gegeven op vrijdagmiddag en -avond, zaterdagmorgen en -middag en zondagmorgen en -middag. De hogere kosten van de klinische dagen vereisen een hoger dagtarief; namelijk € 225,- per dag (€ 1800,- per jaar).

Diploma

Wie slaagt voor alle examens en zowel de theoriecolleges als de klinische lessen heeft gevolgd, krijgt na het examen in het begin van het derde jaar het diploma van de SWERF. Met dit diploma kunt u zich aanmelden als praktiserend aspirant-lid (nog zonder stemrecht) van de WAVAN. U wordt dan bijgeschreven op de praktijkenlijst van de WAVAN. Dit is de lijst die door de ziektekostenverzekeraars voor vergoeding gehanteerd wordt. U kunt zich met uw A en B diploma van de SWERF ook bij andere artsen-acupunctuur verenigingen aanmelden.

Voor gevestigde acupuncturisten

Het volgende schema is bedoeld voor de gevestigde acupunctuurartsen die een of meer modules uit deze cursus willen volgen en daar accreditatiepunten voor kunnen krijgen.

Datum: zie schema met data (1e jaar 15 modules). Begin in het weekend van 13  januari 2018.
Docenten: zie aangemelde docenten (Irnich, Stör, Luxenburger, Bachmann, Pollmann).
Plaats: Postillion Hotel, Kosterijland 8 , Bunnik, Nederland 030 21 505 15.
Tijd: zaterdagen en zondagen 9.00 uur tot 17.00 uur theorie ( tot 18.00 uur bij klinische les) uur met 1 uur lunchpauze en 2 x 30 minuten tussenpauze.
Vrijdagen 14.00 uur tot 21.00 theorie (tot 22.00 uur bij klinische les) met 30 minuten eetpauze en korte koffiepauze.
Kosten: € 185,- per dag (theorieles) inclusief businesslunch, koffie en thee € 225,- per dag (klinische les) inclusief businesslunch, koffie en thee.
Rekeningnummer: NL36 RABO 0305 0788 60 ten name van SWERF.
Doelgroep: acupunctuurartsen en tandartsen.
Accreditatie: WAVAN 6 punten acupunctuur.
NAAV-accreditatie aangevraagd.
SNVA-accreditatie aangevraagd.
NVBT-accreditatie aangevraagd.
Voertaal: Engels
Inschrijven: inschrijfformulier

Nu inschrijven voor de basiscursus

De heerMevrouw