Curriculum inhoud basiscursus

Hier omschrijven we alle cursusdagen van de basiscursus.

G1 – Basis. Achtergronden van de acupunctuur

Kennismaken met de wetenschappelijke en relevante grondslagen van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM).

 • Kennismaking met de wetenschappelijke en acupunctuur relevante achtergronden van de Traditionele Chinese geneeskunde (TCM).
 • Inleiding in de acupunctuur.
 • Historische geneeskundige achtergronden.
 • Neurofysiologische achtergronden en prikkeloverdracht via het bloed. Klinische onderzoek gegevens.
 • Fysiologische achtergronden.
 • Werking op endogene opioid -systemen, niet- opioide neurotransmitter.
 • Anatomische achtergronden, bloedvat /zenuwbaanbundels, fascieketens, spierfunctie ketens, uitvoering van de acupunctuurbehandeling.
 • Praktijk van de acupunctuur behandeling, duur van de behandeling, frequentie van de behandeling, verloop van de behandeling.
 • Kwaliteit standaarden in de wetenschap, in de kliniek en in de perifere praktijk.
 • Puntlokalisaties op het lichaam volgens anatomische kenmerken, drukpijn en de verhoudingsmaat (cun)
 • Eenvoudige priktechnieken en stimulatie van de naald, moxibustie (stimuleren met brandende kruiden) en “cupping” (DU: schröpfen).

G2 – Basis. Achtergronden van de acupunctuur

Vervolg kennismaken met de wetenschappelijke en relevante grondslagen van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM).

 • Indicatiestelling, contra-indicaties, ongewenste bijwerkingen van acupunctuur, patiëntenvoorlichting, documentatie en kwaliteitsmanagement.
 • Inleiding in de orgaansystematiek van de ventrale energie doorstroming. Zijn acupunctuurpunten. Oefenen van de behandeling, de stuurpunten van deze energie doorstroming.
 • De Longmeridiaan (DU: Lungen Leitbahn, ENG: Lung channel, FR méridien des poumons).
 • De Dikke darmmeridiaan (Dickdarm Leitbahn, ENG: large intestine channel, FR: méridien du gros intestin).
 • Praktische demonstraties door de docent, één op één oefeningen van de cursisten.

G3 – Basis. Achtergronden van de acupunctuur

Vervolg kennismaken met de wetenschappelijke en acupunctuur en relevante grondslagen van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM).

 • Klinisch onderzoek, wetenschappelijk basisonderzoek, placebo onderzoek.
 • Vergelijken van westers (morfologisch) onderzoek met acupunctuur specifiek (functioneel) onderzoek.
 • Verdergaande inleiding in de orgaansystematiek van de ventrale energie doorstroming.
 • Meridiaan doorstroming, meridiaan as, maagmeridiaan (ENG: stomach channel, DU: Magenleitbahn FR: méridien de l’estomac).
 • Praktische demonstraties door de docent, één op één oefeningen van de cursisten.

G4 – Systematiek van orgaansystemen: Ventraal

Systematiek van orgaansystemen: ventrale doorstroming (DU: Konzeptionsgefäß, ENG: directing vessel, CHIN: Ren Mai, Jenn Mo) en zijn acupunctuurpunten.

 • Oefenen van de behandeling
 • Herhalen van de maagmeridiaan (ENG: stomach channel, DU: Magenleitbahn, FR: méridien de l’estomac).
 • Milt meridiaan (Spleen channel, DU: Milzleitbahn, FR: méridien du rate / pancréas).
 • Ren Mai meridiaan (ENG: directing vessel, DU: Konzeptionsgefäß, CHIN: Ren Mai, Jenn Mo, FR Jenn Mo).
 • Praktische demonstraties door de docent, één op één oefeningen van de cursisten.

G5 – Systematiek van orgaansystemen: Dorsaal

Systematiek van orgaansystemen: dorsale doorstroming (DU: Lenkergefäß, ENG: governing vessel, CHIN: Du Mai, Tou Mo, FR Tou Mo) en zijn acupunctuur punten. Behandelingen oefenen.

 • Oefenen van de behandeling.
 • Meridiaandoorstroming van energie, Meridiaanassen, Du Mai (ENG governing vessel, DU: Lenkergefäß CHIN: Du Mai, Tou Mo, FR: Tou Mo).
 • Stuurpunten van deze energie doorstroming.
 • Hart meridiaan (ENG: heartchannel, DU: Herzleitbahn, FR: méridien du coeur)..
 • Dunne darm meridiaan (ENG: small intestine channel, DU: Dünndarmleitbahn, FR: méridien de l’intestin grêle).
 • Du Mai (ENG governing vessel, DU: Lenkergefäß CHIN: Du Mai, Tou Mo, FR: Tou Mo).

G6 – Systematiek van orgaansystemen: Dorsaal vervolg

Systematiek van orgaansystemen: dorsale doorstroming, zijn acupunctuur punten. Behandelingen oefenen.

 • Oefenen van de behandeling.
 • Blaas meridiaan (ENG: urinary bladder channel, DU: Blasenleitbahn, FR: méridien du vésicule urinaire).
 • Nier meridiaan (ENG: kidney channel, DU: Nierenleitbahn, FR: méridien des reins).

G7 – Systematiek van orgaansystemen: Lateraal

Systematiek van orgaansystemen: laterale doorstroming, zijn acupunctuur punten deel 1. Extra punten. Behandelingen oefenen.

 • Oefenen van de behandeling
 • Meridiaandoorstroming van energie, Meridiaanassen.
 • Stuurpunten van deze energie doorstroming.
 • Pericard meridiaan (ENG: pericardium channel, DU: Perikardleitbahn, FR: méridien du péricard).
 • Drievoudig verwarmer meridiaan (ENG: triple warmer channel, DU: Dreierwärmerleitbahn, FR: méridien du triple réchauffeur).
 • Extrapunten buiten de meridiaan.

G8 – Systematiek van orgaansystemen: Lateraal vervolg

Systematiek van orgaansystemen: laterale doorstroming, zijn acupunctuur punten deel 2. Extra punten. Behandelingen oefenen.

 • Oefenen van de behandeling.
 • Galblaas meridiaan (ENG: gall bladder channel, DU: Gallenblasenleitbahn, FR: meridien du vesicule biliaire).
 • Lever meridiaan (ENG: liver channel, DU: Leberleitbahn, FR: meridien du foie).

G9 – Chinese en Europese oor-acupunctuur en inleiding in andere microsystemen

Behandel concepten: Ooracupunctuur en inleiding in andere microsystemen

 • Oefenen van de behandeling.
 • Oorschelp cartografie en topografie, systematiek van projectiezones en punten, eventueel ook andere microsystemen.
 • Wetenschappelijke onderbouwing van de ooracupunctuur en een ander microsysteem. Historisch overzicht.
 • Anatomie, innervatie, bestudeer mogelijkheden. Concept van uitgangspunten bij microsystemen.
 • Indicaties, contra-indicaties en ongewenste bijwerkingen van ooracupunctuur en andere microsystemen.
 • Projectie van het statische – en het bewegingsapparaat.
 • Projectie van de interne organen.
 • Aparte belangrijke punten.

G10 – Systematiek en pathologie van orgaansystemen: Mediaal dorsaal

Systematiek en pathologie van orgaansystemen: dorsale doorstroming (DU: Lenkergefäß, ENG: governing vessel, CHIN: Du Mai, Tou Mo, FR: Tou Mo) en zijn acupunctuur punten. Behandelingen oefenen.

 • Oefenen van de behandeling.
 • Eenvoudige pijnstoornissen van het statische en het bewegingsapparaat.
 • Nekwervels, borstwervels en lumbale wervel syndromen. Pijn in de gewrichten.
 • Praktische demonstraties door de docent, één op één oefeningen van de cursisten.

G11 – Systematiek en pathologie van orgaansystemen lateraal

Systematiek en pathologie van orgaansystemen: laterale doorstroming, zijn acupunctuur punten. Extra punten. Behandelingen oefenen.

 • Oefenen van de behandeling.
 • Hoofdpijn en aangezichtspijn, spanningshoofdpijn, migraine, Trigeminus neuralgie.
 • Praktische demonstraties door de docent, één op één oefeningen van de cursisten.
 • Chronische pijnsyndromen.

G12 – Chinese en Europese ooracupunctuur vervolg

Behandel concepten: Ooracupunctuur en inleiding in andere microsystemen

 • Puntlokalisatie technieken door middel van drukpijn
 • Naalden, priktechniek.
 • Topografie van verdere karakteristieke punten en corresponderende punten.
 • Therapie concepten in combinatie met lichaamsacupunctuur.
 • Integratie van meerdere behandel concepten: hoofd en aangezichtspijn, spanningshoofdpijn, migraine en trigeminus neuralgie.
 • Eenvoudige pijnsyndromen van het statisch en bewegingsapparaat.
 • Het verschil tussen westerse (morfologische) en acupunctuur specifieke (functionele) diagnostiek.

G13 – Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)

Grondslagen van de acupunctuur, grondslagen van de traditionele Chinese geneeskunde (TCM = Traditional Chinese Medicine)

 • Traditionele concepten uit de Chinese geneeskunde.
 • 8 Hoofd criteria (“Bagang”), pathogene factoren, theorie van de functie kringen.
 • De uitvoering van de acupunctuur behandeling.
 • Priktechnieken en het uitvoeren van stimulatie.
 • Het uitschrijven van eenvoudige behandel concepten bijvoorbeeld bij maag – milt ziekten.

G14  – Diverse behandelconcepten

Behandel concepten

 • Eenvoudige behandel concepten bij bevallingen en bij gynaecologische ziekten (dysmenorrhoe).
 • Behandel concepten bij allergieën.
 • Psychosomatische ziekten, functionele stoornissen, pijn bij functionele stoornissen, psycho-vegetatieve syndromen, slaapstoornissen, behandelconcepten bij verslavingen.

G15 – Herhaling van de acupunctuur concepten, het uitvoeren van de acupunctuur behandeling

Herhaling van de grondslagen van de acupunctuur, het uitvoeren van de acupunctuur behandeling.

 • Indicatiestelling en het betrekken van acupunctuur in behandel concepten. Systematiek van orgaansystemen bij de ventrale energie doorstroming: Ren Mai (ENG: directing vessel, DU: Konzeptionsgefäß, CHIN: Ren Mai, Jenn Mo, FR Jenn Mo). De acupunctuur punten van de Ren Mai.

G16 – G23 Praktijk cursus

GP cursus Cursus Praktijk:

 • Na het afsluiten van de 15 dagen basiscursus gaat U 8 cursusdagen (80 uur) praktijk volgen die ook casuïstiek omvatten. In deze casussen wordt gezamenlijk gewerkt aan behandelstrategieën. Meldt Uw eigen patiënten hierbij aan!

VA – Examen voorbereiding

VA cursus Deze examen voorbereidingscursus praktijk is facultatief voor de cursisten.

 • Op deze dag worden vroegere examens doorgenomen en worden praktijkvoorbeelden doorgesproken.