Werken naar het diploma van arts voor medische acupunctuur

De basiscursus 2017-2018 voor artsen

Met het A- en B- diploma kunt u zich inschrijven in de praktijkenlijst van de WAVAN. Deze lijst hanteren verzekeraars als basis voor te vergoeden honoraria.

Het diploma acupunctuur voor artsen

Dit examen komt geheel overeen met het examen van de Duitse “Ärztekammern” en resulteert in het B-diploma WAVAN – DÄGfA. De basiscursus kan alleen integraal worden gevolgd. Alle lessen, inclusief de GPraktijk-cursussen, moeten gevolgd zijn voordat aan het eindexamen mag worden deelgenomen.

De basiscursus G1 – G15 omvat 15 cursusdagen van ieder 8 uur Daar komen praktijklessen bij; 8 dagen van 10 uur en 1 dag van 8 uur examenvoorbereiding. Het geheel zal minimaal 2 jaar duren. Cursusdagen zijn beperkt ruilbaar na overleg met onze administratie. Daar zijn mogelijk kosten aan verbonden.

De praktijklessen kunnen pas gevolgd worden na afsluiting van alle basiscursuslessen (G1 – G15). Het A-diploma in de theorielessen is voorwaarde voor het afleggen van het B-diploma examen.

De organisatie behoudt zich het recht voor om cursusdagen te annuleren bij onvoldoende deelnemers.

De inhoud van de basiscursus

De basiscursus omvat de volgende cursusdagen in de vorm van modulen.

G1 – Basis. Achtergronden van de acupunctuur

Kennismaken met de wetenschappelijke en relevante grondslagen van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM).

G2 – Basis. Achtergronden van de acupunctuur

Vervolg kennismaken met de wetenschappelijke en relevante grondslagen van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM).

G3 – Basis. Achtergronden van de acupunctuur

Vervolg kennismaken met de wetenschappelijke en acupunctuur en relevante grondslagen van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM).

G4 – Systematiek van orgaansystemen

Ventrale doorstroming Ren Mai (DU: Konzeptionsgefäß, ENG: directing vessel, CHIN: Ren Mai, Jenn Mo) en zijn acupunctuurpunten.

G5 – Systematiek van orgaansystemen

Dorsale doorstroming Du Mai (DU: Lenkergefäß, ENG: governing vessel, CHIN: Du Mai, Tou Mo) en zijn acupunctuurpunten. Behandelingen oefenen.

G6 – Systematiek van orgaansystemen

Dorsale doorstroming vervolg, de betrokken acupunctuurpunten. Behandelingen oefenen.

G7 – Systematiek van orgaansystemen

Laterale doorstroming, relevante acupunctuurpunten deel 1. Extra punten buiten de meridiaan. Behandelingen oefenen.

G8 – Systematiek van orgaansystemen

Laterale doorstroming vervolg. Betrokken acupunctuurpunten deel 2. Extra punten buiten de meridiaan. Behandelingen oefenen.

G9 – Behandel concepten

Chinese en Europese oor-acupunctuur en inleiding in andere microsystemen.

G10 – Systematiek en pathologie van orgaansystemen

Dorsale doorstroming Du Mai (DU: Lenkergefäß, ENG: governing vessel, CHIN: Du Mai, Tou Mo) en de relevante acupunctuurpunten. Behandelingen oefenen.

G11 – Systematiek en pathologie van orgaansystemen

Laterale doorstroming plus acupunctuurpunten deel 3. Extra punten buiten de meridiaan. Behandelingen oefenen.

G12 – Behandelconcepten

Chinese en Europese oor-acupunctuur en inleiding in andere microsystemen.

G13 – Grondslagen van de acupunctuur

Grondslagen van de Traditionele Chinese Geneeskunde (Traditional Chinese Medicine of TCM).

G14 – Behandelconcepten

De uitgangspunten van de behandelingen komen hier aan bod.

G15 – Herhaling van de grondslagen van de acupunctuur

Het uitvoeren van de behandeling.

GP – Basiscursus Praktijk

Na afsluiting van de 15 dagen basiscursus gaat u 8 cursusdagen van 10 uur praktijk volgen die ook casuïstiek omvatten. In deze casussen wordt gezamenlijk gewerkt aan behandelstrategieën. Meld uw eigen patiënten hierbij aan.

G16 – G23 = GPraktijk

Stages zijn voor dit examen niet mogelijk.

VA-cursus

Deze voorbereidingscursus praktijk is facultatief voor de cursisten. Op deze dag worden vroegere examens doorgenomen en worden praktijkvoorbeelden doorgesproken.