De wetenschap achter de medische acupunctuur

Wetenschappelijke artsenvereniging voor acupunctuurartsen

De Stichting WAVAN Education and Research Foundation is opgericht met een tweeledig doel. Enerzijds dragen wij bij aan het onderwijs over medische acupunctuur voor artsen in Nederland. Hierbij houden wij ons aan de internationale standaard voor onderwijs in acupunctuur van International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (ICMART). Het tweede doel van de SWERF is het consolideren en het uitbreiden van het wetenschappelijk onderzoek rondom de effectiviteit van acupunctuur in verschillende toepassingen. De SWERF werkt met leden uit de Wetenschappelijke Artsen Voor Acupunctuur in Nederland (WAVAN), zowel voor het bestuur als voor de praktische uitvoering van de taken.

Wie zijn de artsen van WAVAN en SWERF?

De WAVAN beheert een groeiend praktijkenregister van artsen die voldoen aan de kwaliteitseisen voor medische acupunctuur. Sommigen van hen zijn huisartsen, tandartsen en medisch specialisten met een extra diploma in de medische acupunctuur. Sommige van deze artsen hebben zich volledig op deze kunst toegelegd. Het doel van de WAVAN en SWERF is om dit register verder uit te bouwen met artsen en medische specialisten die gediplomeerd zijn in medische acupunctuur, erkend  door de International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (ICMART).

Integratie van acupunctuur in de reguliere zorg

De WAVAN in samenwerking met SWERF streeft naar integratie van acupunctuur in de reguliere gezondheidszorg, in overeenstemming met de wens van de patiënt en conform alle wetenschappelijke bewijzen die daarvoor nodig zijn. We werken eraan om wetenschappelijk bewijs te vergaren dat universiteiten en de overheid overtuigt van de therapeutische effectiviteit van acupunctuur en Traditionele Chinese Geneeskunde (Traditional Chinese Medicine: TCM). Daarbij willen we ook de kosteneffectiviteit van deze behandelmethode aantonen. Om dit doel te bereiken zal de WAVAN zoveel mogelijk het wetenschappelijk onderzoek binnen de kaders van ZonMW stimuleren en sponsoren, in navolging van onderzoeksactiviteiten in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en China. Wij reserveren daarnaast een deel van de contributies om ook zelf aan onderzoek te werken.