De wetenschap achter de medische acupunctuur

Wetenschappelijke artsenvereniging voor acupunctuurartsen

De Stichting WAVAN Education and Research Foundation is opgericht met een tweeledig doel. Enerzijds dragen wij bij aan het onderwijs over medische acupunctuur voor artsen in Nederland. Hierbij houden wij ons aan de internationale standaard voor onderwijs in acupunctuur van International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (ICMART). Het tweede doel van de SWERF is het consolideren en het uitbreiden van het wetenschappelijk onderzoek rondom de effectiviteit van acupunctuur in verschillende toepassingen. De SWERF werkt met leden uit de Wetenschappelijke Artsen Voor Acupunctuur in Nederland (WAVAN), zowel voor het bestuur als voor de praktische uitvoering van de taken.

Wie zijn de artsen van WAVAN en SWERF?

De WAVAN beheert een groeiend praktijkenregister van artsen die voldoen aan de kwaliteitseisen voor medische acupunctuur. Sommigen van hen zijn huisartsen, tandartsen en medisch specialisten met een extra diploma in de medische acupunctuur. Sommige van deze artsen hebben zich volledig op deze kunst toegelegd. Het doel van de WAVAN en de SWERF is om dit register verder uit te bouwen met artsen en medische specialisten die gediplomeerd zijn in medische acupunctuur, erkend  door de International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (ICMART).

Integratie van acupunctuur in de reguliere zorg

De WAVAN in samenwerking met SWERF streeft naar integratie van acupunctuur in de reguliere gezondheidszorg, in overeenstemming met de wens van de patiënt en conform alle wetenschappelijke bewijzen die daarvoor nodig zijn. We werken eraan om wetenschappelijk bewijs te vergaren dat universiteiten en de overheid overtuigt van de therapeutische effectiviteit van acupunctuur en Traditionele Chinese Geneeskunde (Traditional Chinese Medicine: TCM). Daarbij willen we ook de kosteneffectiviteit van deze behandelmethode aantonen. Om dit doel te bereiken zal de SWERF zoveel mogelijk het wetenschappelijk onderzoek binnen de kaders van ZonMW stimuleren en sponsoren, in navolging van onderzoeksactiviteiten in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en China. Wij reserveren daarnaast een deel van de contributies om ook zelf aan onderzoek te werken.

Missie

Shanghai University of TCM en de SWERF is een opleidingsinstituut met een opleidingsprogramma dat gebaseerd is op de TCM-acupunctuur voor artsen, ook wel Traditional Chinese Medicine (TCM). Daarnaast is Shanghai University of TCM en de SWERF ervan overtuigd dat de ‘vergeten’ TCM-methode een zuivere, accurate en daardoor bijzonder werkzame vorm is. Het in standhouden en verder verspreiden van deze pure vorm van acupunctuur ziet Shanghai University of TCM en de SWERF daarom als haar missie. In de optiek van Shanghai University of TCM en de SWERF is de relatie met de moderne Westerse medische kennis belangrijk; beiden gaan goed samen en vullen elkaar aan. Het opleidingsprogramma van Shanghai University of TCM en de SWERF wil een waardevolle bijdrage leveren aan de totstandkoming van een nieuwe, meer complete benadering van ziekte, gezondheid en welzijn, die de waarden van zowel de Chinese als westerse medische tradities erkent en respecteert. Shanghai University of TCM en de SWERF wil een kwalitatief hoogwaardige TCM-acupunctuur voor artsen en divers aanbod aan nascholingen bieden, die acupuncturisten aanmoedigen zichzelf te blijven ontwikkelen en te verbeteren.

Visie

De visie van Shanghai University of TCM en de SWERF is een opleidingsprogramma aan te bieden met de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM) als grondbeginsel, evenwel ingebed in de reguliere westerse medische kennis van vandaag. Daarnaast wil Shanghai University of TCM en de SWERF de acupuncturist in de volledige breedte educatief ondersteunen: niet alleen vakinhoudelijk, maar ook in thema’s die van belang zijn voor de (fiscale en financiële) praktijkvoering van de artsen of in thema’s die de persoonlijke ontwikkeling van de artsen én zijn cliënten aanspreken.

Binnen de visie van TCM staat de patiënt centraal, waarbij wij de patiënt in z’n geheel behandelen, niet alleen zijn/haar klacht of zieke orgaan. Een holistische benadering.

Omdat Shanghai University of TCM en de SWERF Opleidingen belang hecht aan het waarborgen van de kwaliteit van de gehele TCM-dienstverlening, neemt Shanghai University of TCM en de SWERF Opleidingen sinds 2009 deel aan de overleggen van de NEN-normcommissie 330249. Deze normcommissie verzorgt de Nederlandse deelname aan de internationale normcommissie ISO/TC 249 ”Traditional Chinese Medicine” en ondersteunt daarmee ontwikkeling van internationale normen op het gebied van de Chinese geneeswijze. Verder is Shanghai University of TCM en de SWERF gelieerd aan de ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques). Ook heeft Shanghai University of TCM en WAVAN contacten met TCM-opleidingen in het buitenland, zoals Tsjechië, Engeland, Hongarije, Malta, Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Hongkong en Macau.