Verslag van The 2019 TCM Workshop in Shanghai

Verslag van The 2019 Traditional Chinese Medicine Workshop For High-End Professionals Along The Belt And Road in Shanghai van 14-10-2019 tot 3-11-2019

Dr. K.D. Liem, (kinder)arts- acupuncturist, hoofddocent SWERF opleiding.

Dit is een internationale workshop georganiseerd door Shanghai University of TCM (Traditional Chinese Medicine). Tijdens deze workshop maak je kennis van TCM in allerlei aspecten, zoals kruiden therapie (systemisch en locaal), acupunctuur, cupping, moxa therapie, tuina (massage) en Qigong.
In China heb je 2 soorten artsen: reguliere (Westerse) arts, die opgeleid is op de faculteit geneeskunde zoals hier in Nederland en TCM arts die opgeleid is op de TCM Universiteit (waaronder Shanghai University of TCM). De opleiding tot basis TCM arts duurt 5 jaar. Naast TCM krijgen ze ook onderwijs in basis vakken geneeskunde zoals anatomie, fysiologie en pathologie.

De Shanghai University of TCM is opgericht in 1956 en heeft tegenwoordig 1000 studenten. Ze hebben 3 affiliatie ziekenhuizen, Shuguang hospital, Longhua hospital en Yueyang hospital. Samen hebben deze ziekenhuizen 3000 bedden en 120.000 opnamen en 1.000.000 poliklinische patiënten per jaar. Ze doen daar integratieve geneeskunde. Patiënten worden behandeld zowel met reguliere geneeskunde als met TCM of met beiden.

Binnen Shanghai University of TCM wordt ook uitgebreid research gedaan naar kruiden geneeskunde. Ze hebben een modern en goed uitgerust laboratoria. Men probeert de werkzame stof uit de traditionele kruiden te isoleren om uiteindelijk als medicijn te kunnen produceren. Voorbeelden zijn o.a. Oblongifolin M als antiviraal middel tegen enterovirus 1, waar in de reguliere geneeskunde nog geen middel beschikbaar is.

TCM heeft al meer dan 2000 jaar geschiedenis en TCM heeft bepaalde methode eerder toegepast dan de reguliere geneeskunde . Hua Tuo (145-208) heeft mafeisan (cannabis) toegepast als anesthesie bij een abdominale operatie. Ge Hong (283-363) heeft uitgevonden dat jodium-rijke voeding schildklierproblemen kan verhelpen. Ook heeft hij rabies bestreden met immunisatie (in de reguliere geneeskunde pas in 1885 door Pasteur). Wang Tao (686-757)heeft een vorm van cataract operatie beschreven. Wei Yilin (1277-1347) heeft tractie behandeling gebruikt bij wervelfracturen (in reguliere geneeskunde pas in 1927 door Davis). Pokken vaccinatie is als toegepast binnen TCM sinds 17e eeuw (in Europa pas in de 18e eeuw).

Men heeft daar een duidelijke visie over de rol van TCM in de huidige geneeskunde. De reguliere geneeskunde heeft met biologisch-medisch model infectieuze ziekten grotendeels onder controle gekregen met antibiotica, vaccinatie en hygiene. Maar de huidige grote uitdaging in geneeskunde is vooral non-infectieuze chronische ziekten zoals cardio-cerebrovasculaire ziekten, degeneratieve neurologische ziekten, metabole ziekten en maligne ziekten. Met biologisch-medisch model kan de reguliere geneeskunde deze ziekten niet onder controle krijgen. Lifestyle en gedrag spelen een belangrijkere rol dan biologische factoren bij deze chronische ziekten. De WHO heeft in 1990 aangegeven in welke mate de volgende factoren een rol spelen voor de menselijke gezondheid en levensverwachting: lifestyle: 60%, milieu: 17%, genetisch: 15% en medische zorg: 8%. Bovendien met de hoogwaardige technologie binnen het biologisch-medisch model van de reguliere geneeskunde gaan de kosten alleen maar exponentieel stijgen en dreigt onbetaalbaar te worden. Daarom is verandering van biologisch-medisch model naar biopsychosocial/omgevingsmodel (people-centered medicine)noodzakelijk. Verandering van het gebruik van hoogwaardige technologie om ziekte te genezen naar preventie van ziekte en handhaving of bevordering van de gezondheid is noodzakelijk. Dit is juist de kern principe van TCM en hier kan TCM een faciliterende rol spelen . Hier volgt een aantal voorbeelden:

– Rou Cong Rong (Herba Cistanche), bekende kruiden uit TCM, blijkt een bio-activiteit te hebben van onder andere anti-oxidant, neuroprotectie en anti-veroudering2.
– Berberine, ook een TCM kruid, blijkt een cholesterol verlagende werking te hebben via een andere mechanisme dan statinen3.
– Epimedium, ook een TCM kruid met de werkzame stof Icariin, blijkt in staat te zijn om humane stam cellen te laten prolifereren en te diffrentieren 4,5.
– In 2015 heeft Tu Youyou uit China een nobelprijs voor geneeskunde gekregen voor haar werk om artemisinin als anti-malaria middel te isoleren uit oude TCM kruiden6.

Tijdens deze workshop heeft men ook diverse successen van TCM laten zien, zoals:

– Electro-acupunctuur anesthesie tijdens open hart operatie heeft geleid tot 90% reductie van fentanyl gebruik, snellere mobilisatie en hervatten van enterale voeding bij de patiënt, korter verblijf op de IC, minder infecties en lagere kosten in vergelijking met conventionele algehele anesthesie7. Acupunctuur anesthesie wordt daar ook toegepast bij borst operaties, schildklier operatie, ano-rectale operatie, heup arthroplastiek etc.
– Het gebruik van electro-acupunctuur tijdens percutane coronaire interventie (o.a. dotteren) leidt tot minder myocard schade en minder cardiale en cerebrovasculair incidenten tot 2 jaar na de ingreep in vergelijking met placebo8.
– Toepassing van Tai chi bij fibromyalgie leidt tot duidelijk minder klachten op basis van Fibromyalgia Impact Questionnaire in vergelijking met conventionele therapie9.
– Toepassing van kruiden Xuebijing bij behandeling van sepsis leidt tot sneller herstel van sepsis parameters en lagere mortaliteit in vergelijking met conventionele therapie10.
– Het gebruik van Fuzhen Huayu kan leiden tot verbetering en zelfs genezing van lever fibrose11.
– Toepassing van TCM kruiden bij colorectaal carcinoom leidt tot langere levensduur12. Bij een muizen model is aangetoond dat het gebruik Jianpi Jiedu (TCM kruiden) kan leiden tot tumor reductie13.
Conclusie: TCM kan zeker bijdragen tot verbetering van de geneeskunde en het is hoog tijd dat TCM geïntegreerd gaat worden in de huidige geneeskundige praktijk.

Referentie
1. Wang M, Dong Q, Wang H, et al. Oblongifolin M, an active compound isolated from a Chinese medical herb Garcinia oblongifolia, potently inhibits enterovirus 71 reproduction through downregulation of ERp57. Oncotarget. 2016;7:8797-808.
2. Li Z, Lin H, Gu L, et al. Herba Cistanche (Rou Cong-Rong): One of the Best Pharmaceutical Gifts of Traditional Chinese Medicine. Front Pharmacol. 2016;7:41.
3. Kong W, Wei J, Abidi P, et al. Berberine is a novel cholesterol-lowering drug working through a unique mechanism distinct from statins. Nat Med. 2004;10:1344-51.
4. Yao R, Zhang L, Li X, et al. Effects of Epimedium flavonoids on proliferation and differentiation of neural stem cells in vitro. Neurol Res. 2010;32:736-42.
5. Yang P, Guan YQ, Li YL, et al. Icariin promotes cell proliferation and regulates gene expression in human neural stem cells in vitro. Mol Med Rep. 2016;14:1316-22.
6. Tu Y. The discovery of artemisinin (qinghaosu) and gifts from Chinese medicine. Nat Med. 2011;17:1217-20
7. Zhou J, Chi H, Cheng TO, et al. Acupuncture anesthesia for open heart surgery in contemporary China. Int J Cardiol. 2011;150:12-6
8. Wang Q, Liang D, Wang F, et al. Efficacy of electroacupuncture pretreatment for myocardial injury in patients undergoing percutaneous coronary intervention: A randomized clinical trial with a 2-year follow-up. Int J Cardiol. 2015;194:28-35.
9. Wang C, Schmid CH, Rones R, et al. A randomized trial of tai chi for fibromyalgia. N Engl J Med. 2010;363:743-54.
10. Shi H, Hong Y, Qian J, et al. Xuebijing in the treatment of patients with sepsis. Am J Emerg Med. 2017;35:285-91.
11. Liu P, Liu C, Xu LM, et al. Effects of Fuzheng Huayu 319 recipe on liver fibrosis in chronic hepatitis B. World J Gastroenterol. 1998;4:348-53.
12. Shi Q, Liu S, Li W, et al. Exploring the medication duration based on the effect of traditional Chinese medicine on postoperative stage I-III colorectal patients: a retrospective cohort study. Oncotarget. 2017;8:13488-95.
13. Peng W, Zhang S, Zhang Z, et al. Jianpi Jiedu decoction, a traditional Chinese medicine formula, inhibits tumorigenesis, metastasis, and angiogenesis through the mTOR/HIF-1α/VEGF pathway. J Ethnopharmacol. 2018;224:140-8.